Psykolog Ungdom
Ungdomars Välmående i Fokus

Här finns Stödet du Behöver

Ungdomsåren kan vara en tid fylld med många utmaningar och känslor. Sociala tryck, skolstress, prestation, och påverkan från sociala medier är bara några av de utmaningar som du som ungdom kan möta. Vi är här för att säga att du inte är ensam och att det finns hjälp och stöd att få.

Du är inte ensam!

Tveka inte att kontakta oss
om du eller ditt barn behöver stöd.

Ungdomar:

Du är unik, och dina känslor och erfarenheter är värdefulla. Om du känner dig orolig, stressad, nedstämd, eller om du har svårt att hantera de påfrestningar som ungdomslivet kan innebära, tveka inte att kontakta oss. Våra erfarna psykologer är här för att lyssna, förstå, och stödja dig genom dessa utmaningar.

Några av de områden vi kan hjälpa dig med:

Föräldrar:

Som förälder är det naturligt att vara orolig för ditt barns välmående. Vi är här för att stötta både dig och ditt barn genom dessa utmanande år. Tillsammans kan vi skapa en trygg och stödjande miljö för att främja ditt barns mentala hälsa.

Några av de områden vi kan hjälpa dig med:

Din mentala hälsa är viktig för oss

Kontakta oss idag för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig eller ditt barn.

vi jobbar

på uppdrag av Region Skåne

Vårdcentralen Lugnet jobbar på uppdrag av Region Skåne och följer regionens regler och kostnader.