GDPR

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: [2023-10-20]

Inledning

Lugnets Vårdcentral är engagerad i att skydda din integritet och personuppgifter. Denna personuppgiftspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar personuppgifter som du tillhandahåller när du kontaktar oss via vår hemsida.

 

1. Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter när du använder kontaktformuläret på vår hemsida. De personuppgifter vi kan samla in inkluderar:

 

Namn: För att identifiera dig i kommunikationen.

Kontaktinformation: Såsom e-postadress och telefonnummer.

Övrig information: Eventuell annan information du frivilligt tillhandahåller i meddelanden eller formulärfält.

2. Användning av personuppgifter

Vi använder de personuppgifter du tillhandahåller oss enbart för att besvara dina förfrågningar och kontakta dig i samband med din förfrågan.

 

3. Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter, om det inte är nödvändigt för att svara på din förfrågan eller enligt lagkrav.

 

4. Skydd av personuppgifter

Vi vidtar rimliga tekniska åtgärder för att skydda de personuppgifter som samlas in via vår hemsida från obehörig åtkomst och missbruk.

 

5. Lagring av personuppgifter

Vi lagrar de personuppgifter du tillhandahåller så länge det är nödvändigt för att besvara din förfrågan och följa upp på eventuell fortsatt kommunikation.

 

6. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig och begära korrigering av felaktiga uppgifter. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta oss.

 

7. Ändringar i policyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna personuppgiftspolicy. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår hemsida och träder i kraft vid publiceringsdatum.

 

Genom att använda vår hemsida och skicka in formulär samtycker du till vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker denna policy för att hålla dig uppdaterad om hur vi hanterar dina personuppgifter.

8. Kontaktinformation

 

Vårdcentral Lugnet
Östra Kanalgatan 5
21143 Malmö

Epost: admin@vardcentralenlugnet.se
Telefon: 040-614 83 00 (telefontid 08.00 – 16-30, måndag – fredag)