Avgifter

Vårdcentralen Lugnet arbetar på uppdrag av Region Skåne och följer samma taxa.

Är du under 20 år eller äldre än 85 år har du avgiftsfri vård.

Sjuksköterska, undersköterska och distriktssköterska

0 kr

Läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, psykolog med flera

200 kr

Samma avgifter gäller även kvällar och helger.

Avgifter för digitala möten eller telefonsamtal

Du betalar samma patientavgift för ett digitalt möte med vårdpersonal som för ett fysiskt besök i vården. Ett digitalt möte är till exempel en chatt eller ett videosamtal. I vissa fall betalar du även för ett telefonsamtal med vårdpersonalen.  

Du får information innan om du behöver betala en avgift. För att behöva betala för ett telefonsamtal ska du dessutom i förväg ha en bokad tid med vårdpersonalen. Högkostnadsskyddet och frikort gäller. 

Betalningsalternativ

Vi erbjuder smidiga betalningsalternativ för din bekvämlighet. Vid ditt besök uppmuntrar vi dig att använda kort för att betala din patientavgift. Om du föredrar att betala i efterhand kommer vi att skicka en faktura till din angivna adress. Observera att en faktureringsavgift på 50 kronor tillkommer om du väljer fakturabetalning, med undantag för de situationer där betalning inte kunde tas emot vid besöket. Vid utebliven betalning av fakturan tillkommer även en påminnelseavgift på 60 kronor. Samlingsfakturor skickas ut i början av varje månad och förfaller i slutet av samma månad.

Uteblivna besök och sena återbud

Vi vill också påminna om vikten av att meddela oss i god tid om du behöver ändra eller avboka ditt tidsbeställda besök. Om du uteblir från ett bokat besök utan att ha lämnat återbud senast 24 timmar före planerad tid, kommer du att faktureras 400 kr för det uteblivna besöket. Detta gäller även om besöket normalt skulle ha varit kostnadsfritt. Observera att högkostnadskortet inte gäller för uteblivna besök.

Högkostnadsskydd och frikort

För att säkerställa att din vård är ekonomiskt överkomlig har vi ett högkostnadsskydd. Det innebär att du inte behöver betala mer än 1 200 kronor per år i patientavgifter inom öppenvården. Var vänlig och visa ditt högkostnadskort i kassan vid varje besök. När du har nått den maximala beloppsgränsen på 1 200 kronor har du rätt till ett frikort. Med frikortet får du kostnadsfri vård under återstoden av tolvmånadersperioden. Din frikortsperiod börjar räknas från det första besöket under de senaste tolv månaderna.

Observera att högkostnadsskyddet inte täcker kostnader för:
  • Uteblivna besök
  • Hälsoundersökningar och hälsokontroller
  • Vaccinationer
  • Kostnader för intyg
  • Avgifter för dagliga sjukhusvistelser

Högkostnadsskyddet gäller för de som är folkbokförda i Sverige eller har EU-kort. Vi strävar efter att erbjuda tydliga riktlinjer för våra patienters ekonomiska trygghet och välmående.

Din hälsa är vår främsta prioritet

Om du har några frågor om våra tjänster eller vill boka en tid på vår läkarmottagning i Malmö, är du välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att ge bästa vård för dig och din familj.

vi jobbar

på uppdrag av Region Skåne

Vårdcentralen Lugnet jobbar på uppdrag av Region Skåne och följer regionens regler och kostnader.